หน้าหลัก | เพิ่มรายวิชา | ลืมรหัสผ่าน | ตัวช่วยเหลือ  
Fundamentals of Agriculture (การเกษตรเบื้องต้น)
1203170 - กาญจนา บันสิทธิ์
ag > 1203170

คำอธิบายรายวิชา 1203 170 การเกษตรเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานทางการเกษตร สภาพการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร การตลาดและอุตสาหกรรมการเกษตร ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับการเกษตร
ที่มา : ม.อบ. 3.26 (2544)

ปฏิทินงาน
Link
เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารของนักศึกษา (ส่งงาน)
ประกาศทั่วไป
Users
กระดานข่าว (Webboard)
แบบฝึกหัด
แบบประเมินการสอน
กลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา
 

Copyright © AGGIE UBU. All rights reserved.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Powered by Slackware Linux, PHP, MySQL, and Apache Web Server